Industriprojekter

Richardt Thomsen A/S udfører industribyggerier, som skaber fundamentet for bæredygtig produktion i Danmark.

Erhverv Arkitekt

Nordmark Maskinfabrik

2019: 1500 kvm. produktionshal med maskinfundament, traverskran og sidebygning med kontor og velfærd.

Industri 2019

1500 kvm. produktionshal
850 kubikmeter maskinfundament
Sidebygning med kontor og velfærd

  • Lokation: Sæby
  • Geometri: 24m x 60m x 10m
  • Arkitekt: CAD-Tegnestuen
  • Ingeniør: CAD-Tegnestuen/Concribe

Brønderslev Varme A/S

I 2017 har vi fagentreprisen på jord, kloak, beton og belægning af det nye flisfyret kraftvarmeværk for Brønderslev Varme A/S.

Kraftvarmeværk 2017

5900 m2
Enterprise på jord, kloak, beton og belægning

Entreprisen indeholder etablering af jordarbejder for det samlet byggefelt og flisoplag, nye ledninger for regnvand og afløb samt belægninger. INSITU-støbning af fundamenter, terrændæk, flisgrubber, ORC- grubbe, kedel-grubber mv.

Jørgen Rasmussen Gruppen A/S

Jørgen Rasmussen fik i 2015 opført en hal på 2700 m2 til opbevaring af flyvaske og jordslagger på Rørdalsvej 244 i Aalborg Øst.

Lagerhal 2015

2700 m2
Stålkonstruktion med elementer
Gavl og tag i stålplader
Lager til opbevaring af flyvaske og slagger

Byggeriet er færdiggjort i juni 2015 Lagerhallen på Rørdalsvej i Aalborg Øst benyttes til opbevaring af forskellige jordarter, flyvaske og slagger. Jørgen Rasmussen Gruppen og vi har oplevet et gnidningsfrit projekt, som er afleveret til tiden.

AVV Energianlæg

Forbrændingsanlægget AVV Hjørring havde i 2016 brug for en tilbygning til røggaskondensering. Richardt Thomsen stod for opgaven på Miljøvej 7 i Hjørring.

Energianlæg 2016

Totalenterprise
Etage 280 m2 / Anlæg 2800 m2
Betonelementer og stålplader
Bygning til røggaskondensering

Byggeri med miljøgevinst

Entreprisen indeholder etablering af nye ledninger for regnvand, afløb og el, udendørs belysning samt belægninger, fundamenter, terrændæk, 9 m høje betonvægge og etagedæk til 120 ton tungt røggasanlæg.

Betonkonstruktioner er alle udført INSITU inkl. statisk dokumentation for bygning og stålkonstruktioner.

Tilbage